Rijksrederij

De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, Kustwacht, Ministerie van LNV en Rijkswaterstaat. De Rijksrederij heeft een vloot van 120 schepen en stelt deze beschikbaar aan haar klanten, al dan niet met bemanning. Daarnaast geeft de organisatie advies over nautische zaken en vlootmanagement.

De schepen van de Rijksrederij zijn voorzien van specialistische uitrustingen die het mogelijk maken de taakuitvoeringen van de opdrachtgevers uit te voeren. De hoofdtaken zijn vaarwegmarkering, patrouille, meten, visserijbeheer en -onderzoek.

Wat doen wij met de LIVEX 2019?

ms. Zeearend en ms. Arca zijn betrokken bij de oefening. Beide schepen zijn in het beheer van de Rijksrederij.

Volg online

Foto's