On Scene Coördinator (OSC)

Bij een zoek- en reddingsactie (‘search and rescue’) kunnen veel verschillende varende eenheden betrokken zijn. Daarom is al snel behoefte aan afstemming en coördinatie in het zoekgebied. Een functionaris kan daarom belast worden met de praktische coördinatie (niet de leiding) van de SAR-actie ter plaatse. Dat wordt de On Scene Coordinator (OSC) genoemd. De OSC wordt aangewezen door het Kustwachtcentrum.

Geschikt als OSC

Eenheden die geschikt zijn om als OSC te fungeren dienen te beschikken over een (redelijk) stabiel platform, voldoende mankracht, voldoende plot- en communicatiemiddelen en in staat zijn voor langere duur ter plaatse de coördinatie op zich te nemen. Enkele voorbeelden van eenheden die geschikt zijn om als OSC te fungeren:

  • Kustwachtschepen;
  • KNRM-boten;
  • Varende eenheden van de Koninklijke Marine.

Taken

Een OSC voert in overleg met en onder verantwoordelijkheid van het Kustwachtcentrum onder andere de volgende taken uit:

  • Het uitvoeren van het zoekplan van het Kustwachtcentrum. Het plan kan worden aangepast aan de lokale (weers) omstandigheden, nieuw verkregen informatie, nieuwe ontwikkelingen etc..
  • Het coördineren van de inzet van redding eenheden en het aanwijzen van (deel)zoekgebieden aan eenheden rekening houdend met hun mogelijkheden.
  • Eenheden die arriveren briefen op hun taak.
  • Geeft periodiek updates over het incident aan het Kustwachtcentrum.

Begrippenlijst