Regelgeving

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is een organisatie van de Verenigde Naties (VN). De IMO is verantwoordelijk voor regelgeving op zee tussen alle landen onderling waarbij veiligheid en het voorkomen van (milieu-)incidenten centraal staan. Onder de IMO valt onder andere het verdrag ‘Safety of Life at Sea (SOLAS)’. In dit verdrag zijn de verplichte veiligheidsvoorzieningen aan boord van zeeschepen vastgelegd. Het SOLAS-verdrag kwam tot stand in 1914 na de ramp met de Titanic in 1912. 1522 opvarenden kwamen bij deze ramp om het leven.

Veiligheidseisen

Het SOLAS-verdrag beschrijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen op het gebied van constructie, veiligheidsmiddelen, radio-apparatuur en bemanning. De veiligheidsmiddelen zijn weer onder te verdelen in bijvoorbeeld brandbestrijdingsmiddelen, reddingsvlotten, -vesten en -sloepen. Maar daarnaast staat er ook in dat periodiek bepaalde veiligheidsoefeningen gehouden moeten worden.

Afspraken en plannen

In ‘SOLAS Chapter V Regulation 7.3’ staat dat veerdiensten die passagiers vervoeren afspraken en noodplannen moeten maken met search and rescue-organisaties, in Nederland is dat dus Kustwacht Nederland. En deze plannen moeten ook beoefend worden. Aan die verplichting wordt voldaan door middel van ‘papieren’ oefeningen (onder de naam MAREX) en praktijkoefeningen (LIVEX), waarbij vertegenwoordigers van alle instanties, die bij een incident of ramp met een veerboot betrokken zijn, bijeen komen om een scenario te beoefenen, te bespreken en te evalueren.

SOLAS Chapter V Regulation 7.3

Passenger ships to which chapter I applies shall have on board a plan for cooperation with appropriate search and rescue services in the event of an emergency. The plan shall be developed in cooperation between the ship, the company, as defined in regulation IX/1 and the search and rescue services. The plan shall include provisions for periodic exercises to be undertaken to test its effectiveness. The plan shall be developed based on the guidelines developed by the Organization.

Links