Persberichten

25 mei 2019

Honderden passagiers geëvacueerd van ferry

Helikopters, schepen, reddingboten en voertuigen: alles kwam samen tijdens de LIVEX. Tijdens deze grootschalige massa-evacuatieoefening werd de ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd. Die was daarvoor speciaal naar de Tweede Maasvlakte (Rotterdam) gevaren. Honderden figuranten werkten mee aan de oefening. Vanuit de Kustwacht werd de evacuatie op het water gecoördineerd. Daarbij werd nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die de evacués aan land opving.

Waar de betrokken (crisis)organisaties regelmatig zelfstandig hun eigen deel oefenen, werd nu de complete samenwerking getraind. Communicatie, afstemming en procedures: daar kwam het tijdens de LIVEX op aan. “Als Hoofd Oefenleider ben ik zeer tevreden over de inzet van de eenheden en opeenvolging van de processen. Ik denk dat we hebben laten zien dat we middels een goede samenwerking tussen alle verschillende partners in staat zijn om een grote hoeveelheid personen te evacueren vanaf zee. Waarbij ik ook na vandaag blijf hameren dat we continu blijven trainen en elkaar blijven opzoeken. Het kennen van de procedures en de personen is cruciaal voor een massa-evacuatie.” aldus Edwin van der Pol, die de Hoofd Oefenleider was tijdens de LIVEX.

Drie ministers keken toe

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Ank Bijleveld (Defensie) en minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekeken het evacuatieproces vanaf het water en aanschouwden daarna de hulpverlening op het land in de Berghaven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de maritieme hulpverlening, Defensie is de beheerder van de Kustwacht en onder Justitie en Veiligheid valt de rampenbestrijding op het land.

Kustwacht

Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineerde de evacuatie op het water. Aan de wal werd die taak uitgevoerd door een Commando Plaats Incident en een Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast deden onder andere Defensie, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Havenbedrijf Rotterdam en het Rode Kruis mee aan de oefening.

Evacuatiewijzen

Evacués gingen van boord via een evacuatiesysteem en twee reddingssloepen van de ferry zelf. Daarnaast vlogen meerdere helikopters die passagiers van boord haalden. Vanaf het water gingen de opvarenden naar de Berghaven (Hoek van Holland). Daar richtte de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een opvanglocatie in. Opvarenden werden geregistreerd en gewonden geholpen door de hulpdiensten.

Figuranten

“Veel figuranten hebben zich opgegeven voor deze bijzondere oefening. Ze hebben ervaren hoe het is om een tijd op het water te blijven in bijvoorbeeld een vlot. Mijn waardering en dank gaat dan ook uit naar al deze mensen die hun zaterdag hiervoor hebben opgegeven! Zonder deze grote hoeveelheid mensen zou de oefening niet realistisch zijn geweest.” aldus Van der Pol na afloop.

16 mei 2019

Honderden evacués op het water

Honderden passagiers die geëvacueerd worden van een ferry en veilig naar land worden gebracht: dat is de oefening ‘LIVEX’ samengevat. Tijdens deze grootschalige evacuatieoefening op 25 mei 2019 werken verschillende organisaties samen om de opvarenden van de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ in veiligheid te brengen. Daarbij worden meerdere schepen, reddingboten, helikopters en een vliegtuig ingezet.

Tijdens de LIVEX trainen de Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Havenbedrijf Rotterdam en andere ketenpartners een massa-evacuatie van een ferry. Het doel is naast het trainen van de eigen vaardigheden om met elkaar te oefenen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol weet bij een massa-evacuatie vanaf de zee. Hierdoor leveren de hulpdiensten een belangrijke bijdrage aan de maritieme veiligheid.

Aanwezigheid ministers

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Ank Bijleveld (Defensie) en minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekijken het evacuatieproces vanaf het water en aanschouwen daarna de hulpverlening op het land in de Berghaven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de maritieme hulpverlening, Defensie is de beheerder van de Kustwacht en onder Justitie en Veiligheid valt de rampenbestrijding op het land.

Meerdere locaties

De LIVEX speelt zich af op de Tweede Maasvlakte, rondom de Berghaven in Hoek van Holland en op Rotterdam The Hague Airport. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt in de Berghaven een opvanglocatie in. Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder wordt de evacuatie op het water gecoördineerd.

De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

18 april 2019

Grootschalige oefening in Berghaven

In de Berghaven in Hoek van Holland komen op 25 mei 2019 honderden evacuees aan wal. Deze locatie vormt namelijk de verzamelplek voor de evacuatieoefening ‘LIVEX’. Tijdens deze oefening wordt voor oefening de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd. Meerdere reddingboten brengen opvarenden naar de Berghaven. Ook gaan er tientallen evacuees per helikopter naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Tijdens de LIVEX trainen de Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Havenbedrijf Rotterdam en andere ketenpartners een massa-evacuatie van een ferry. Het doel is om met elkaar te trainen en te oefenen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol weet bij een massa-evacuatie vanaf de zee. Hierdoor leveren de hulpdiensten een belangrijke bijdrage aan de maritieme veiligheid.

Aanlandhaven

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt daarvoor een opvanglocatie in. In de haven zullen Noodhulpteams Plus klaar staan voor de opvang van slachtoffers. Dit alles wordt zowel ter plaatse als op afstand ondersteund en gecoördineerd door een Commando Plaats Incident (CoPI), een Regionaal Operationeel Team (ROT) en alle functionarissen en diensten die daarbij horen.

Meerdere locaties

De LIVEX speelt zich af op de Tweede Maasvlakte, rondom de Berghaven in Hoek van Holland en op Rotterdam The Hague Airport. Daarbij wordt gebruik gemaakt van meerdere KNRM-reddingboten, schepen, verschillende helikopters, het Kustwachtvliegtuig en voertuigen van de hulpdiensten. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

Maasvlakte

De LIVEX werd in 2009 en 2014 gehouden op de Noordzee, maar vindt dit jaar plaats op de Tweede Maasvlakte nabij de palen 90-91. De reden hiervoor is dat twee sloepen en een evacuatiesysteem van de ferry zelf worden gebruikt. Door op de Tweede Maasvlakte te oefenen is er minder kans op onstuimig weer, zodat er zo veilig mogelijk geoefend kan worden.

Verbod drones

Vanwege de deelname van meerdere helikopters en het Kustwachtvliegtuig geldt er een vliegverbod van 09:00 tot 16:00 uur voor luchtverkeer dat niet deelneemt aan de oefening (dus ook voor drones). Dit vanwege de veiligheid van het vliegverkeer. Het vliegverbod geldt boven de Maasvlakte en de Berghaven. Het overtreden van dit vliegverbod is een strafbaar feit.

P&O-ferry Pride of Hull