Haven Rotterdam (Foto: Kees Torn)

Veiligheid en het Havenbedrijf Rotterdam

Jaarlijks bezoeken 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. De Havenmeester van Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, duurzame en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam. De Divisie Havenmeester is onderdeel van het Havenbedrijf Rotterdam.

Orde en veiligheid

De Divisie Havenmeester (DHMR) zorgt 24 uur per dag voor orde en veiligheid in de haven van Rotterdam. Hiervoor voert de divisie een aantal publiekrechtelijke taken uit. De Divisie Havenmeester ziet dag en nacht toe op de veiligheid op het water met moderne patrouillevaartuigen en een hightech-verkeersbegeleidingssysteem. Als officiële hulpverleningsdienst heeft de Divisie Havenmeester de taak om, samen met de andere hulpverleningsinstanties, de continuïteit en de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de omgeving te waarborgen.

HBR RPA (Foto: Eric Bakker)
Patrouillevaartuig van het DHMR. (Foto: Eric Bakker)

DHMR bij een crisis

De Officier van Dienst- Divisie Havenmeester (OVD-DHMR) is volwaardig hulpverleningspartner en neemt deel in het COPI (op het land). De OVD-DHMR is de operationeel leidinggevende ter plaatse en stuurt de DHMR-eenheden aan. Hij is verantwoordelijk voor het proces Scheepvaartzorg.

MIRG.nl Fire Liaison Officer (FLO)
Fire Liaison Officer (FLO) in het Kustwachtcentrum.

Coastguard Liaison Officer (CGLO)

Daarnaast heeft de OVD-DHMR de rol Coastguard Liaison Officer (CGLO) in het MIRG.nl-team.  De CGLO is nautisch adviseur van de brandweer en communiceert met de Embarkation Officer (EO) op de helikopterplaats en Fire Liaison Officer (FLO) in het Kustwachtcentrum. Verder kan hij adviseren bij vraagstukken van de vluchthaven.

Tekst via https://www.portofrotterdam.com