Het Kustwachtvliegtuig

Aircraft Coördinator (ACO)

Het Kustwachtvliegtuig kan optreden als ‘aircraft coördinator (ACO)’. Dit onder de verantwoordelijkheid van het Kustwachtcentrum in Den Helder. De ACO-taak vervult de bemanning als meerdere vliegende eenheden bij een maritieme operatie zijn betrokken, bijvoorbeeld bij een grootschalige evacuatie van een schip of een grote zoekactie.

De ACO-taak kan worden toegewezen aan het Kustwachtvliegtuig als meerdere helikopters bij een maritieme operatie zijn betrokken, bijvoorbeeld bij een massa-evacuatie van een schip.

Vliegveiligheid 

Ze begeleiden dan de helikopters, zodat die op een veilige wijze het gebied in en uit vliegen en laten ze in een bepaald, aangewezen gebied in de lucht wachten. Dit alles om de vliegveiligheid te bewaken. Tijdens de LIVEX op 25 mei is dit door de bemanning van het Kustwachtvliegtuig ook beoefend.

Tijdens de LIVEX op 25 mei is de ACO-taak door de bemanning van het Kustwachtvliegtuig beoefend

Wie krijgt de ACO-taak?

De ACO wordt aangewezen door het Kustwachtcentrum. Welke vliegende eenheid deze taak krijgt, is afhankelijk van de beschikbare radioapparatuur, radar(s), capaciteit en getraind personeel aan boord.

Getraind personeel bepaalt onder andere of een eenheid de rol van ACO krijgt toegewezen.