Organisatie

Het initiatief van de oefening ligt bij Kustwacht Nederland. Gezien de omvang en complexiteit van de oefening zijn de voorbereidingen voor de LIVEX 2019 al gestart in het najaar van 2018. Bij een eerste bijeenkomst waren alle betrokkenen aanwezig. Dit voor een kennismaking en het uitzetten van de hoofdlijnen. Sindsdien komt een projectgroep maandelijks bij elkaar om de oefenkaders vast te stellen en de oefening in te vullen. Daarnaast zijn diverse werkgroepen gevormd. Met elkaar wordt een zo realistisch mogelijke en uitdagende oefening in elkaar gezet.

Ondersteuning

De organisatie van de oefening wordt ondersteund door SAR Training.